ಆರ್ ಬಾಲ್ಕಿಯವರ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಚಲನಚಿತ್ರ ಗುಮರ್‌ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಗೀತೆಯು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಗೀತೆಯನ್ನು ಅಮಿತ್ ತ್ರಿವೇದಿ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೌಸರ್ ಮುನಿರ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಸೈಯಮಿ ಕೇರ್ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗೀತೆಯು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಭಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಇದು ಉತ್ಸಾಹ, ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಗೀತೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯ ಕೆಲವು ಕೀಲಿಯ ಪದಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

"ನಾನು ಗುಮರ್, ನಾನು ಭಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೇನೆ"
"ನಾನು ಗುಮರ್, ನಾನು ನನ್ನ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇನೆ"
"ನಾನು ಗುಮರ್, ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ"
ಗೀತೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಗುಮರ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಇಂದು ಕೇಳಬೇಕು!The title song of the promising movie Gumar by R Balki is popular. The song is composed by Amit Trivedi and written by Kausar Munir. Sung by Abhishek Bachchan and Sayami Kher.

The song is about encouraging a man to face his own fears and follow his dreams. It creates a feeling of excitement, inspiration and hope.

The song has already received millions of views on YouTube and is one of the trending videos. It is definitely one of the most popular songs of this year.

Here are some key words of the song:

"I am Gumar, I face fear"
"I'm Gumar, I follow my dreams"
"I am Gumar, I achieve everything"
The song inspires you and encourages you to follow your dreams. If you're not a Gummer yet, you need to listen to it today!

Post A Comment: