Dil Hai Ranjhana Song Lyrics

Ooh Dil Hai Ranjhana
Mere zid te aididai hai
Ooh Dil Hai Ranjhana
Kismat se ladidai hai

Ooh Dil Hai Ranjhana
Mere zid te aididai hai
Ooh Dil Hai Ranjhana
Kismat se ladidai hai

Ooh Dil Hai Ranjhana
Mere zid te aididai hai
Ooh Dil Hai Ranjhana
Kismat se ladidai hai

Ye hai shur mash kevi
Bajii da Yenda hosala
Amarade Chad ayi ooi
Ooh Dil Hai Ranjhana

Ho junun gar laal khun mein
Yaar Sher sa dhoudega
Doud doud ke sath
Samundar piche chodega

Dil hai ranjhana
Oo dil hai ranjhana
Bechaj Sikandar da
Suraj parvade mate
Pe Chad ayi hai ooi

Ooh Dil Hai Ranjhana
Mere zid te aididai hai
Ooh Dil Hai Ranjhana
Kismat se ladidai hai

Ooh Dil Hai Ranjhana

Ooh Dil Hai Ranjhana
Mere zid te aididai hai
Ooh Dil Hai Ranjhana
Kismat se ladidai hai

Ooh Dil Hai Ranjhana
Mere zid te aididai hai
Ooh Dil Hai Ranjhana
Kismat se ladidai hai

Ye hai shur mash kevi
Bajii da Yenda hosala
Amarade Chad ayi ooi

Ooh Dil Hai Ranjhana
Mere zid te aididai hai
Ooh Dil Hai Ranjhana
Kismat se ladidai hai

Post A Comment: